1.     CIAŁO ETERYCZNE / PLAZMOWE – PIERWSZE CIAŁO

 

Ciało eteryczne / plazmowe uważane jest za pierwsze ciało istoty ludzkiej. Czerpie ono energię z II gęstości i samo nie korzysta z niej lecz przerabia ją, magazynuje i przesyła na potrzeby następnych 4 ciał (jedyne 3 funkcje ciała eterycznego). W II gęstości są 33 różne rodzaje źródeł energii do pobrania przez trzy różne układy które różnią się możliwościami pobierania, gromadzenia i przesyłania energii.

 

1.1  ŹRÓDŁA ENERGII (TABELA 1)

 

To z którego źródła energii będziemy korzystać, zależy od tego w której cząstce nici DNA mamy skompletowaną informację by ją pobierać oraz dostępności tego źródła w danej chwili i miejscu jak ukazano w tabeli 1. Wartość energetyczna jednej jednostki energii dla wszystkich 33 źródeł jest 13kJ.

Wyższe źródła energii są mniej dostępne i gromadzą się w coraz większych skupiskach mocy. Na najwyższym źródle energii II gęstości zbudowano 6 i 7 cud świata. Pozostałe cuda świata starożytnego i wszelkie piramidy były budowane na źródłach energii 29 – 31. Na tych wszystkich olbrzymich skupiskach wysokoprężnych energii były budowane znaczące obiekty nieco większe by objąć cały zasób energii. Te skupiska energii mają od 95m do 120m i nie mieszają się z innymi słabszymi energiami.

Duże skupiska energii wysokoprężnych pobieranych przez meridiany mają od 5m do 95m. Wszystkie obiekty religijne są budowane na dużych skupiskach energii od źródła 19 do 26. Źródła energii 27 i 28 zarezerwowane zostały przez organizację które roszczą sobie prawo do rządzenia Ziemią. Ciekawostką jest, że 50% obiektów administracyjnych zostało zbudowanych także na dużych skupiskach energii wysokoprężnych. Należy dodać że 30% domów zbudowanych jest na 19 źródle energii lecz by z niej skorzystać trzeba mieć otwarte meridiany.

Średnie skupiska energii są od 10cm do 5m i za wyjątkiem 13 i 19 źródła, energia tam zgromadzona jest pobierana wyłącznie przez czakry. Te skupiska energii są powszechne i w każdym domu znajduje się co najmniej kilka takich skupisk. Małych skupisk energii od 7 – 12 w domach jest około 30%, a energii rozproszonej około 20%. Większe proporcje tych energii od 0 do 12 występują na zewnątrz.

Chodzi tu głównie o to, że jony dodatnie zmniejszają rodzaj dostępnej energii, a jony ujemne zwiększają. Dlatego więc by móc korzystać ze z wyższych energii, należy zaopatrzyć się we wszelkie jonizatory powietrza i odpromienniki, należy tylko pamiętać by nie przedobrzyć, ponieważ nasze trzy układy ciała eterycznego mogą nie być w stanie przyswoić tak dużych energii. Jeśli mamy skupiska dużych energii to w tym miejscu nie ma energii niższych które można by przyswoić. Zapalona świeczka (źródło energii 20, 21), rośliny (źródło energii 17 – 19), obrazy (źródło energii 14 – 17) tworzą średnie i wysokie energie II gęstości. Natomiast sprzęt elektroniczny (źródła energii 8 – 11), sprzęt elektryczny (źródła energii 10-12) tworzą energię niskoprężne o małej wartości dla nas.

Tabela 1

Źródła energii dla II gęstości

Źródło energii

Występuje na Ziemi w [%]

Rodzaj występowania energii

lokalizacja w DNA

czas pobierania energii dla 1 mln jednostek

Który układ energetyczny pobiera energię?

Wartość jednostki energii w [J]

0

10,1

rozproszone

1,7

49 h

ciało eteryczne

19

1

10,8

rozproszone

2,4

27 h

ciało eteryczne

19

2

9,9

rozproszone

3,7

15 h

ciało eteryczne

19

3

8,8

rozproszone

6,3

9 h

ciało eteryczne

19

4

8,2

rozproszone

8,6

4.3 h

ciało eteryczne

19

5

8,2

rozproszone

10,6

2.5 h

ciało eteryczne

19

6

7,9

rozproszone

13,3

1.3 h

ciało eteryczne

19

7

6,5

rozproszone / małe skupiska

15,8

65 min

ciało eteryczne

19

8

5,9

rozproszone / małe skupiska

22,7

48 min

ciało eteryczne

19

9

4,2

rozproszone / małe skupiska

27,8

31 min

ciało eteryczne

19

10

2,4

rozproszone / małe skupiska

32,7 / 9.1

22 min / 19 min

ciało eteryczne / czakry

29

11

1,8

rozproszone / małe skupiska

36,5 / 15.3

16 min / 13 min

ciało eteryczne / czakry

29

12

0,9

rozproszone / małe skupiska

42,7 / 22,8

12 min / 9 min

ciało eteryczne / czakry

29

13

0,5

Średnie skupiska

47,7 / 23.9

9 min / 7 min

ciało eteryczne / czakry

29

14

1,7

Średnie skupiska

25,8

4.4 min

czakry

37

15

1,9

Średnie skupiska

27,8

2.5 min

czakry

37

16

1,7

Średnie skupiska

32,8

1.4 min

czakry

37

17

1,6

Średnie skupiska

37,9

67 s

czakry

37

18

1,6

Średnie skupiska

38,7

45 s

czakry

37

19

1,3

Średnie skupiska

41,2 / 11,9

33 s / 28 s

czakry / meridiany

49

20

1,2

Duże skupiska

42,8 / 14,6

22 s / 23 s

czakry / meridiany

49

21

1,1

Duże skupiska

44,3 / 15,4

13 s / 15 s

czakry / meridiany

49

22

0,5

Duże skupiska

45,8 / 16,1

11 s / 11 s

czakry / meridiany

49

23

0,38

Duże skupiska

51,2 / 21,2

9 s / 9 s

czakry / meridiany

49

24

0,18

Duże skupiska; Tachiony

26,1

7.6 s

meridiany

57

25

0,15

Duże skupiska

29,2

5.4 s

meridiany

57

26

0,11

Duże skupiska

32,8

4.6 s

meridiany

57

27

0,11

Duże skupiska

34,9

3.8 s

meridiany

57

28

0,06

Duże skupiska

41,6

3.4 s

meridiany

57

29

0,05

Olbrzymie skupiska

45,6

2.8 s

meridiany

66

30

0,04

Olbrzymie skupiska

45,9

2.4 s

meridiany

66

31

0,04

Olbrzymie skupiska

48,5

1.7 s

meridiany

66

32

0,03

Olbrzymie skupiska

52,8

1.3 s

meridiany

66

 

Układ ciała eterycznego pobiera w sposób ciągły przez cały okres życia energie niskoprężne o niskiej wartości ze źródła energii od 0 do 13 z II gęstości. Proces pobierania energii II gęstościowej można przyrównać do odżywiania się ciała fizycznego. Mamy różne rodzaje pokarmów które podczas procesu trawienia wydzielają różne energie które są potem zamieniane na inne energie i gromadzone w tkance tłuszczowej, krwi i mitochondriach komórek. Analogia ta jest zachowana zarówno do pobierania, magazynowania i przesyłania energii.

Dla przykładu energia II gęstości źródła 0 jest pobierana przez ciało eteryczne przez 49 godzin by z niewielką stratą zmagazynować milion jednostek energii w samym ciele eterycznym. Informacja odnośnie całego tego procesu jest zapisana w 1.7 nitce DNA. Gdyby nam się udało skompletować 47.7 nitkę DNA moglibyśmy skorzystać z pobierania energii z 13 źródła gdzie potrzebowalibyśmy jedynie 9 minut na zmagazynowanie miliona jednostek energii.

Układ systemu czakr pobiera już średnie energie ze średnich źródeł od 10 do 23 z II gęstości w sposób ciągły tylko dla dorosłego człowieka. Czym młodszy organizm tym mniej ciągłe i skuteczne jest to pobieranie energii. Liczba nitek DNA i poziom otwarcia czakr decyduje z którego źródła pobierana jest energia. Następnie energia ta jest przetwarzana ze stratą 36% - 72% na dwie energie akumulatora systemu czakr. Wielkość tej straty zależy w 80% od otwarcia czakr, następnie w 15% wpływają na nie choroby. Z akumulatora 40% energii zasila mózg ciała fizycznego, a 60% całą resztę ciała fizycznego.

W tabeli 1 przedstawiłem, że układ czakr pobiera energię ze źródła 10 – 13, czyli ta samą co najbardziej rozwinięty układ eteryczny ciała eterycznego przy mniejszej ilości skompletowanej informacji w nici DNA. System czakr wspomaga w zasilaniu w energię ciało fizyczne więc musi to być zapewnione przy mniejszej ilości nici DNA. Układ ten nie działa ciągle tak jak układ ciała eterycznego tylko musi być wyćwiczony i oczyszczony i wcale nie oznacza, że skompletowane nici DNA pozwolą na pobieranie energii z korespondującego źródła. Ta sama zasada pobierania energii ze źródła 19 – 23 w przypadku układu systemu czakr i układu meridian. Tylko w tym przypadku otwarcie czakr musi być jeszcze bardziej wyćwiczone.

Układ systemu meridian pobiera w sposób indukowany energię wysokoprężne o wysokiej wartości ze źródła energii od 19 do 32 z II gęstości. Meridiany zaczynają się otwierać średnio w wieku 33 lat. Najwcześniej wyjątkowo u dzieci lat 12. W wyniku używania energii meridian i ćwiczeń nabudowywane są kolejne nici DNA i układ jest wtedy zdolny czerpać energię z wyższych źródeł. Energia z tych 14 źródeł jest przerabiana ze stratą 50% - 90% zależnie od otwarcia meridian i gromadzona w akumulatorze systemu meridian w postaci 3 różnych energii w proporcjach uśrednionych 55% / 29% / 16%. Pierwsza energia pobierana ze wszystkich 14 źródeł zasila ciała od 3 do 5 i wspomaga mniej wydajny układ ciała eterycznego w zasilanie tych ciał. Druga energia o jedenastokrotnie wyższej wartości pobierana jest ze źródeł energii 21 – 33 i zasila ciało Astralne i ciało Energetyczne. Natomiast trzecia energia zasilająca jedynie ciało Energetyczne ma wartość dziewiętnastokrotnie wyższą od pierwszej i pobierana jest ze źródeł energii 28 -33.

Meridiany samoistnie pobierają energię w ciągu dnia tylko w 2.5%. Pobranie większej ilości energii wiąże się z indukowaniem pobierania jej przez ukierunkowanie i otwieranie meridian świadomie. Energia źródła od 28 do 32 jest powszechnie nazywana energią reiki.

 

 

1.2  AKUMULATOR ENERGII CIAŁA ETERYCZNEGO (TABELA 2)

 

Akumulator ten dla każdego z powyższych trzech układów jest inny, gromadzi inne energie i pełni inną rolę. Jest 8 poziomów akumulatora energii w ciele eterycznym i uzyskanie każdego kolejnego poziomu zależy od ilości nici DNA. Po skompletowaniu np. informacji zawartej w 5.8 nitce DNA dla układu ciała eterycznego automatycznie przeskakujemy na czwarty poziom akumulatora energii. Należy tu dodać, że nie trzeba mieć skompletowanych wszystkich poprzednich nitek, a tylko informację zawartą w wymaganej nitce. Informacje zawarte w DNA łączą się i kompletują w zależności od rozwoju duchowego. Dla układu systemu czakr, a tym bardziej dla układu systemu meridian informacja odnośnie posiadania poziomu akumulatora zapisana jest w wyższych niciach DNA.

Tabela 2

AKUMULATOR ENERGII DRUGIEJ GĘSTOŚCI

Poziom akumulatora energii

Nici DNA

pojemność energii w [mln J]

Ilość źródeł pobieranej energii

ciało eteryczne

czakry

meridiany

ciało eteryczne

czakry

meridiany

ciało eteryczne

czakry

meridiany

0

1,1

2,8

6,5

9

0

0

7

0

0

1

1,9

4,5

10,7

18

0

0

14

0

0

2

2,6

8,8

15,7

16

14

0

14

6

0

3

3,8

11,9

21,8

15

27

12

14

8

0

4

5,8

21,9

29,3

15

73

103

14

14

2

5

7,6

28,8

33,8

14

83

283

14

14

8

6

10,9

41,8

49,6

14

143

535

14

14

12

7

16,8

50,8

85,7

14

254

747

14

14

14

Maksymalna pojemność akumulatora mierzy się w milionach jednostek i wzrasta znacznie z każdym kolejnym poziomem za wyjątkiem akumulatora układu ciała eterycznego którego pojemność wzrasta do poziomu 18 milionów jednostek, a następnie nieco spada i stabilizuje się. Dla układu systemu czakr oraz układu systemu meridian energie średnio i wysokoprężne zaczynają być gromadzone w akumulatorze o wyższych poziomach, a ich pojemności są znacznie wyższe. Dla każdego układu akumulatory kolejnych poziomów stopniowo zwiększają możliwości czerpania z wyższych źródeł energii. Ze źródeł energii wynika, że każdy z trzech układów gromadzi 2 rodzaje energii, lecz energia gromadzona w akumulatorze ma tą wyższą wartość w [J], niższa forma jest przemieniana ze stratą na wartość wyższą.

 

1.3  POBIERANIE I PRZEKAZYWANIE ENERGII CIAŁA ETERYCZNEGO (TABELA 3)

 

Przy pobieraniu i przekazywaniu energii do akumulatora następują straty energii i są one tym wyższe im wyższe energie są gromadzone. Ciało eteryczne po śmierci zaczyna się rozładowywać w drugiej gęstości średnio po 9 latach i kończy po około 90 latach. Akumulator energii wszystkich trzech układów ciała eterycznego zeruje się zaraz po śmierci ciała fizycznego. Po około 4 tygodniach akumulator układu ciała eterycznego zaczyna pracować uzyskując 60% wydajności w porównaniu do stanu przed śmiercią stopniowo zwiększając ją aż do 80% wydajności. Natomiast akumulator układu czakr oraz układu systemu meridian kończy swoja pracę w momencie śmierci fizycznego ponieważ nie zasila już tego ciała.

Tabela 3

POBIERANIE I PRZEKAZYWANIE ENERGII

Układy Ciała Eterycznego

Źródła energii

Strata energii do magazynowania

Wartość magazynowanej energii [J]

Zasila w energię ciała

energia 1

energia 2

energia 3

energia 1

energia 2

energia 3

energia 1

energia 2

energia 3

energia 1

energia 2

energia 3

Ciało eteryczne

0 - 9

10 - 13

 

18 %

29%

 

19 J

29 J

 

3, 4

5

 

Czakry

10 - 13

14 -18

19 - 23

23 %

29 %

38 %

29 J

37 J

49 J

2

2

2

Meridiany

19 - 23

24 - 28

29 - 32

24 %

35 %

39 %

49 J

57 J

66 J

2

2

2

Poniżej przedstawiam tabelę 4 opisującą średnie dzienne pobieranie energii II gęstości dla poszczególnych grup wiekowych. Dla układu systemu meridian dane odzwierciedlają pobieranie energii przez meridiany wciągu jednej godziny.

Tabela 4

Pobieranie energii II gęstości

grupa wiekowa

dzienne pobieranie energii w [mln] jednostek

ciało eteryczne

czakry

meridiany [h]

0 - 7

0,8

1,6

1,1

8 - 14

1,1

2,3

1,8

15 - 21

2,3

3,1

2,5

22- 28

2,9

3,8

2,9

29 -35

3,8

4,5

3,5

36 - 42

4,8

5,6

3,9

43 - 49

5,8

5,9

4,4

50 -56

6,4

6,3

5,2

57 - 63

6,8

7,1

5,9